Bra att veta om bidrag

 

Statliga bidrag på investeringen

Grön Teknik för privatpersoner

Detta är ett ROT avdrag där man får avdrag direkt på fakturan och gäller för installation av laddboxar, solenergi och energilagring och ges till privatpersoner. Avdraget gäller endast om du beställer både produkt och installation av oss. För dig som privatperson får du 50 % av kostnaden avdragen som ROT direkt på fakturan när du sätter upp en laddbox hemma. För solceller gäller 15 % i avdrag och för batterilagring 50 %.

Läs mer om ”Grön Teknik”

Ladda Bilen för företag och BRF

Som företag eller bostadsrättsförening kan man få investeringsstöd för att sätta upp laddboxar till anställda och hyresgäster. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15000 kr per laddpunkt.

Läs mer om ”Ladda Bilen” bidraget

Publika laddstationer

Om man planerar att sätta upp publika laddstationer där vem som helst kan ladda och ansluta dessa till en betalningslösning eller annan tjänst så finns ett bidrag som heter Klimatklivet. Stödet kan ges till företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Ansökan sker på Naturvårdverkets hemsida och det finns olika ”ansökningsperioder”. 

Läs mer om Klimatklivet

Rotavdrag till dig som är privatkund

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Läs mer hos Skatteverket

OBS! Bidrag som beskrivs ovan är politiska beslut och kan ändras över tid. För senaste information om bidrag med mera se berörda myndigheters hemsidor. Texten ovan uppdateras löpande.